Ilmoitus tietyille henkilöille, joihin sovelletaan Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2011/235/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 359/2011 tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä