Teatis teatavatele isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2011/235/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 359/2011, mis käsitlevad teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis