Ανακοίνωση υπόψη ορισμένων προσώπων τα οποία υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/235/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στο Ιράν