Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot vastselling, voor het verkoopseizoen 1994/1995, van het in artikel 3, lid 1 bis, van Verordening (EEG) nr. 426/86 bedoelde percentage in verband met de toekenning van de premie voor verwerkte produkten op basis van tomaten