Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisesta ja mainitun yleissopimuksen osapuolten välisen diagonaalisen kumulaation mahdollistavia alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltamisesta 2020/C 67/02