Rådets afgørelse (EU) 2019/2245 af 19. december 2019 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side, for så vidt angår ajourføringen af aftalens bilag XV (Afskaffelse af told)