Offentliggörande av det sammanfattande dokumentet med de ändringar som följer av ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012