Sprawa T-139/15: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. — Węgry/Komisja (Sekcja Gwarancji EFOGR — EFRG — Cukier — Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 320/2006 — Rozporządzenie (WE) nr 968/2006 — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione na Węgrzech — Warunki przyznania pomocy na całkowity demontaż urządzeń produkcyjnych oraz pomocy na częściowy demontaż — Pojęcie „urządzeń produkcyjnych” — Ocena używania silosów w momencie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy — Pojęcie „całkowitego demontażu” — Załącznik 2 do dokumentu VI/5330/97 — Trudności dotyczące wykładni przepisów Unii — Lojalna współpraca)