Lieta T-139/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. marta spriedums — Ungārija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF — Cukurs — Pagaidu shēma cukura rūpniecības restrukturizācijai Eiropas Kopienā — Regula (EK) Nr. 320/2006 — Regula (EK) Nr. 968/2006 — No finansējuma izslēgti izdevumi — Ungārijas izdevumi — Atbalsta par pilnīgu demontāžu un atbalsta par daļēju demontāžu piešķiršanas nosacījumi — “Ražošanas iekārtu” jēdziens — Silosu izmantojuma novērtēšana atbalsta pieteikuma iesniegšanas datumā — “Pilnīgas demontāžas” jēdziens — Dokumenta VI/5330/97 2. pielikums — Savienības tiesiskā regulējuma interpretācijas grūtības — Lojāla sadarbība)