Resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. novembra 2012 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2012 za proračunsko leto 2012, Oddelek III – Komisija (16398/2012 – C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD))