Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών