Nařízení Rady (ES) č. 962/2006 ze dne 27. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky