Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1130/83 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1983 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης