Decyzja Rady (UE) 2015/2361 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch i zastępcy członka z Włoch