Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1888 af 3. december 2018 om fastsættelse af, at en midlertidig suspension af den præferencetold, som er fastsat i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 og i henhold til artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 20/2013, ikke er hensigtsmæssig for import af bananer med oprindelse i Guatemala og Peru