Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/86 af 26. november 1986 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af citroner med oprindelse i Spanien (med undtagelse af De kanariske Øer)