Kommissionens beslutning af 18. december 1980 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3023/80 omhandlede licitation