Kommissionens förordning (EG) nr 1882/1999 av den 31 augusti 1999 om anbud som har lämnats in inom ramen för den i förordning (EG) nr 1611/1999 avsedda anbudsinfordran för nötkött avsett för försäljning