Komission asetus (EY) N:o 1882/1999, annettu 31 päivänä elokuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 1611/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana myyntiin asetetusta naudanlihasta jätetyistä tarjouksista