RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport 2019 om gennemførelsen af instrumenterne til finansiering af Den Europæiske Unions optræden udadtil i 2018