Kommissionens förordning (EG) nr 583/2005 av den 15 april 2005 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker