Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo2019/C 414/06