Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo2019/C 414/06