Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1183/2005, nustatančiame tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai, numatytos ribojamosios priemonės2019/C 414/06