Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo2019/C 414/06