P7_TA(2014)0166 Vizumske obveznosti za državljane tretjih držav ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. februarja 2014 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD)) P7_TC1-COD(2013)0415 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. februarja 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve