ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3478/97 του Anne McINTOSH προς την Επ τροπή. Οι κρατικές ενισχύσεις σε κοινοτικούς λιμένες