Decyzja Rady (UE) 2019/399 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 i 128, wniosku dotyczącego poprawki do ujednoliconej rezolucji R.E.5, wniosków dotyczących czterech nowych regulaminów ONZ oraz wniosku dotyczącego poprawki do załącznika 4 do Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r.