Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2021 2021/C 114/11