Zaak C-289/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 juni 2012 door Zdeněk Altner tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 23 maart 2012 in zaak T-535/11, Altner/Commissie