Kommissionens forordning (EF) nr. 2872/2000 af 28. december 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/93 om importlicenser for hvidløg fra tredjelande