Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tekstiler, Spanien) (COM(2014)0045 — C7-0019/2014 — 2014/2013(BUD))