Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP