Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti