Ingen statsstøtte i henhold til EØS-aftalens artikel 61, stk. 1