Az Európai Parlament 2019.március 28-i jogalkotási állásfoglalása az „Erasmus” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról és az 1288/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))