Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1593 a Comisiei din 20 septembrie 2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6458] (Text cu relevanță pentru SEE. )$