Věc T-249/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020 – Casino, Guichard-Perrachon a AMC v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Správní řízení – Rozhodnutí, kterým se nařizuje provedení kontroly – Námitka protiprávnosti článku 20 nařízení (ES) č. 1/2003 – Právo na účinnou právní ochranu – Rovnost zbraní – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na nedotknutelnost obydlí – Dostatečně závažné indicie – Přiměřenost“)