Věc T-919/16: Žaloba podaná dne 28. prosince 2016 – Collins v. Parlament