Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/875 ze dne 25. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Sõir“ (CHZO))