Neuvoston päätös (YUTP) 2018/1930, annettu 10 päivänä joulukuuta 2018, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta