ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) Výbor pro mezinárodní obchod Zpravodaj: Emmanuel Maurel