Mål C-115/02: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Cour de Cassation (Paris) – kommersiella, finansiella och ekonomiska avdelningen av den 26 mars 2002 i målet mellan Administration des Douanes et Droits indirects och bolaget Rioglass SA och Bolaget Transremar SL