Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/251 van de Commissie van 13 februari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 710) Voor de EER relevante tekst