Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/251 оd 13. veljače 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU u vezi s mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 710) Tekst značajan za EGP