Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/251 af 13. februar 2015 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 710) EØS-relevant tekst