Europa-Parlamentets beslutning om anvendelse af konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv i Den Europæiske Unions medlemsstater (2000/2036(INI))