Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. januar 2021 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))