Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 332, 20 december 1985