Sag C-116/19 P: Appel iværksat den 14. februar 2019 af Gregor Schneider til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 4. december 2018 i sag T-560/16, Gregor Schneider mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)